Griselda Olsina i Rafael Codony

Griselda Olsina i Rafael Codony, alumnes del Taller de Dibuix i Pintura, ens presenten conjuntament les seves obres més recents.

———-

ROUND IN CIRCLES


Aiguades d’acrílics treballades en pla sobre paper, que donen valor al procés creatiu gestual i dinàmic, com la figura del cercle i fluid, com les aiguades, on un color en porta a un altre, amb resultats d’aspectes orgànics i còsmics.

Griselda Olsina

———-

MUSICA RICERCATA

Quan obrim els ulls, la primera cosa que veiem és una superposició de formes i colors que acaben component una escena.

A partir d’aquesta simple idea he desenvolupat una manera de “construir” els quadres que presento, treballant sobre la base de la superposició de peces geomètriques, més o menys deformades, i assignant a cadascuna un color i tonalitat, a la qual s’atorga una rellevància i significació sensorial. El fet de treballar sense model facilita una gran llibertat de construcció durant tot el procés.

Però tot això seria estèril si no respongués, per altra banda, a un conjunt de sensacions i emocions, dependents del moment i de l’estat anímic. Dins aquest món sensorial, la música ocupa per a mi una part molt rellevant. Podria semblar que la transformació d’aquestes vibracions musicals en una representació pictòrica és difícil, però hom troba sempre una via per manifestar-ho. En aquest sentit, ens ajuda el fet que podem fer servir una terminologia molt similar entre la creació musical i la pictòrica. En ambdós casos podem parlar de “composició”, “línies”, “color”, “tonalitat”, “ritme”, “seqüències”, “variacions”, “improvisació”, etc.

Tot pot començar com un joc… però després arriba la reflexió. Així, davant d’un quadre, poden sorgir múltiples interpretacions. La mirada de l’observador completarà el procés.

Rafael Codony

Inauguració

  • Dijous 11 de Novembre a partir de les 19.15h

Duració

  • Del 2 al 19 de Novembre del 2021