Matricula i condicions generals

Les inscripcions per al curs 2021-2022 s’obren el dia 6 de juliol. Podeu matricular-vos durant tot el curs.
La matrícula anual és de 50 € per persona.
Els cursos comencen el dilluns 13 de setembre del 2021
Es pot escollir el nombre de torns i els horaris que convinguin.
El pagament dels cursos es realitzarà mensualment i per domiciliació bancària. En cap cas es començarà un curs sense haver fet efectiva la totalitat de l’import corresponent.
Si algun mes es deixa d’assistir a classe, caldrà pagar una quota de 20 € pel manteniment de la plaça o matricular-se de nou quan l’alumne/a s’hi torni a incorporar. Les classes perdudes no es podran recuperar.
Tots els/les alumnes hauran de portar la seva bata.
Per donar-se de baixa cal avisar amb 15 dies d’antelació. Una vegada començat el curs, no es reemborsarà cap import. Es farà un 10% de descompte si es fa més d’un taller setmanal. Si es fan més de dos tallers s’aplicarà un 20% de descompte. Els alumnes entre 18 i 25 anys podran gaudir d’un descompte d’un 20% sobre el preu global en derminats cursos.

    Anima’t a provar els cursos de Traç en les seves instal·lacions.