Exposició Taller Dibuix i Pintura: Cuttouts

Durant el curs regular els diferents tallers per infants fem propostes col·lectives que són exposades a la Sala D’Expos del Traç.

Aquest any iniciem el cicle amb el Taller De Dibuix i Pintura Grans i Mitjans.

La proposta expositiva del taller de dibuix i pintura l’hem plantejat com a treball cooperatiu en el que la suma de les petites intervencions de cada alumne, sobre un mateix suport dóna lloc a una obra col·lectiva de gran format. 

Aquest és un exercici d’adaptació, coordinació i col·lectivització de tot l’alumnat, sense perdre el sentit de responsabilitat individual sobre allò que estem creant conjuntament. 

El muntatge es realitza sobre les parets de la sala d’exposicions, com si es tractés d’un gran bastidor envolvent, que anirà evolucio nant dia a dia, amb les aportacions de cada grup. Cada alumne intervindrà sobre aquest gran suport, col·locant uns papers prèviament pintats a classe, en el lloc que cregui conve nient, tenint en compte aspectes important com són: la com posició, el buit i el ple, del pes de la matèria, l’equilibri dels co 

Aquest acte creatiu final és la cloenda d’un treball previ dut a terme a classe: hem visualitzat el treball de diverses artistes com Sabine Finkenauer, Anna Mac i Jo Hummel, per entendre i interpre tar les seves propostes; hem fet petits muntatges sobre la paret o sobre la taula per practicar tots aquests aspectes en petita escala… 

El resultat final no és previsible, i això ho fa molt interessant, com diuen alguns estudis científics: com més gran és el nombre de membres d’un col.lectiu treballant plegats, més interessant i acertat n’és el resultat. 

Desitgem que us agradi. 

Professorat del Taller de Dibuix i Pintura: 

Cristina Pérez Ayala,

Marta Ricart Buxo,

Aníbal Riverol Rojas, 

Ona Trabal ,

Elisabeth Cerdà .

Inauguració

  • Del 14 al 18 de Febrer

Duració

  • Durant el mes de Febrer. Cada tarda a les 17.15h i a les 18.45