Ceràmica: Exposició Col.lectiva

Les nostres alumnes del Taller de Ceràmica Ita Buchholtz i Zulima González i la professora Iona Palau comparteixen la Sala d’Expos del Traç per presentar-nos les seves obres més recents.

La Iona Palau, professora del Taller de Ceràmica, ens presenta un projecte que gira entorn el concepte de la deformació de la seva columna vertebral expressat plàsticament a través del fang vermell cuit a 1200 graus. L’objectiu és buscar sinergies entre la
seva escoliosi i la deformació piroplàstica que pateix el fang, jugant amb l’asimetria, l’experimentació i la
bellesa de les formes imperfectes.
Es tracta d’un projecte en què reivindica el fang vermell com a material plàstic per crear obra artística, revertint l’estigma que hi ha al seu voltant; la creació a partir del defecte, ja que el punt de partida és la deformació piroplàstica, considerada un defecte en ceràmica i, per últim, reivindica també l’ús negatiu del prefix-de, qüestionant en tot moment qui és qui ho dicta.

Les alumnes Ita Buchholtz i Zulima González ens presenten part de la seva creació elaborada al Taller de Ceràmica, on han experimentat amb els fangs d’alta i baixa temperatura, amb el pintat amb engalbes i amb diferents fórmules d’esmaltsInauguració

  • Dimecres 11 de Gener a les 19.30h

Duració

  • Fins el 20 de Gener del 2023