Creació plàstica (mitjans)

Aquest taller va dirigit a infants de 2n a 4t de Primària.
En aquest curs els nens i nenes poden desenvolupar i potenciar la seva creativitat a partir de gran diversitat de tècniques i materials. En aquestes classes l’alumne/a aprendrà diferents tècniques perquè pugui arribar a utilitzar-les amb prou desimboltura i creativitat, tot enriquint el seu vocabulari expressiu per desenvolupar els seus propis projectes. També es treballa en projectes col·lectius per potenciar el treball en equip. En aquest curs, els infants que hi participen ja són més grans i tenen autonomia per triar el treball que volen fer. A partir d’un projecte personal, introduirem els materials i les tècniques més adequades per portar-lo a terme. Al llarg del curs els nens i nenes van aprenent el llenguatge dels materials i el maneig de les eines. Es mima el treball creatiu i personal, reforçant l’autoestima i l’esperit crític.

A l’escola disposem de molts materials i eines perquè els i les alumnes en disposin quan vulguin. Tot està a l’abast de l’infant perquè sigui el màxim d’autosuficient en tot el procés creatiu. En tot moment el/la mestre/a dona suport a l’alumne/a quan el necessita.

Utilitzarem materials com fang, pasta de paper, cartó pedra, mosaic, vidre, vímet, roba, llana, pintura, ceres, retoladors, claus, entre altres, que donaran joc per treballar moltes tècniques: modelatge, cistelleria, pintat en vidre, mosaic, figures de cartró, pintures i moltes més.

 

Objectius del curs

  • Desenvolupar la capacitat manipulativa i creativa dels nens i nenes.
  • Aprofundir en les diferents tècniques, materials i eines.
  • Treballar la psicomotricitat motora fina.
  • Estimular la imaginació i la creativitat.
  • Valorar la capacitat de creació tenint en compte les pròpies possibilitats.
  • Utilitzar el llenguatge visual i plàstic com a instrument d’expressió i comunicació.
  • Crear un bon ambient de treball.
  • Potenciar la importància del treball individual i col·lectiu.
  • Respectar els treballs de la resta dels companys, així com el material i les eines de la classe.
  • Fomentar i aprendre la importància de l’ordre, la neteja i el reciclatge.

Horaris
De dilluns a divendres :
16.00h-17.30h/ 16.30h-17.30h
17.30h-19.00h

Preus
50 € Matrícula anual
61 € al mes (1 torn setmanal d’1 hora)
95 € al mes (1 torn setmanal d’1 h 30 min.)
Material inclòs

contacta aquí