Tansformem la nostra escola!

 Disseny i realització d’instal·lacions artístiques de gran format a l’escola.

Per més aclariments o sol·licitud d’informació envieu un mail a marta.mercade@escolatrac.com