Creació plàstica (grans)

Aquest taller va dirigit a infants i joves a partir de 5è de Primària.

En aquest curs els nens, nenes i joves poden desenvolupar i potenciar la seva creativitat a partir de gran diversitat de tècniques i materials. Reforçarem l’aprenentatge i la consolidació del coneixement de les diferents tècniques i materials, sempre al servei d’un projecte personal i creatiu. També treballarem amb projectes col·lectius per potenciar el treball en equip. El professorat acompanya l’alumne/a quan aquest el necessita, però sempre respectant al màxim la seva idea creativa i la seva autonomia. Es potencia la capacitat creativa enriquint els llenguatges creatius.

Objectius del curs

  • Adquirir una visió global de les arts plàstiques a partir del coneixement i l’experimentació de diferents tècniques artístiques.
  • Desenvolupar la sensibilitat i la percepció estètiques així com l’interès per la interpretació i el sentit crític per gaudir de les manifestacions artístiques.
  • Desenvolupar la creativitat i el gust per expressar i plasmar per mitjà del llenguatge plàstic idees, fets, experiències, vivències, etc.
  • Ensenyar a pensar, a imaginar, a compartir i a comunicar.
  • Conèixer i aprendre a respectar eines, materials i màquines.
  • Fomentar la capacitat de gaudir de les diferents possibilitats creatives, reforçar la personalitat i l’autoestima.
  • Potenciar la relació amb els companys/es de classe creant un ambient de col·laboració entre tots.

Horaris
De dilluns a divendres:
16.00 h – 17.30 h / 16.30 h – 17.30 h
17.30 h – 19.00 h
Dimarts: de 19.15 h-20.45h (per a joves i adults)
Divendres: de 18 h a 20 h (per a joves i adults)

Preus
50 € Matrícula anual
61 € al mes (1 torn setmanal d’1 hora)
95 € al mes (1 torn setmanal d’1 h 30 min.)
114 € al mes (1 torn setmanal de 2 hores)
Material inclòs

contacta aquí