Metodologies del dibuix

En aquest curs estudiarem de forma pràctica i teòrica els elements bàsics del dibuix, com són la línia, els tons i la composició. Sobre la línia ens fixarem principalment en les possibilitats expressives d’aquesta i en la seva capacitat per transmetre sensacions: duresa, suavitat, inestabilitat, moviment, etc.
El treball dels tons és primordial per donar al dibuix solidesa i volum; per tant, insistirem a aconseguir correctament els valors tonals necessaris, tant per taques com per tramats. Quant a la composició, ens centrarem en una distribució harmònica dels espais que componen el nostre exercici.
Paral·lelament estudiarem la teoria de diferents etapes i situacions de la història del dibuix per il·lustrar i complementar el nostre treball pràctic.
 

Horaris
Professor: Íngrid Garcia-Moya
Dijous: 10.00 h – 13.00 h

Preus
50 € Matrícula anual
*141 € al mes (1 torn setmanal de 3 hores)

*El preu no inclou el material.
Aquest curs té Tarifa Jove: Exempció de matrícula i un 20% de descompte per joves entre els 18 i els 25 anys.

contacta aquí