Intensiu Ceràmica

Aquest curs intensiu de ceràmica va adreçat a persones principiants així com a persones que ja tinguin coneixements i vulguin perfeccionar la tècnica. A les classes es podran treballar totes les tècniques (torn, modelat, i acabats a base d’engalbes i esmalts).


Horaris
Del 25 al 28 de juny 15 a 18h ( 4 dies )
De l’1 al 5 de juliol de 15 a18h ( 5 dies )

PREUS
Del 25 al 28 de juny: 113€
De l’1 al 5 de juliol: 135€
Les dues setmanes: 216€

Material (fang blanc i vermell), esmalts i cuites inclosos.