Creació plàstica

En aquest curs l’alumne/a  podrà realitzar els seus propis projectes utilitzant gran diversitat de tècniques i materials. Per als que no ho coneixen, ensenyarem a utilitzar les eines adequades així com els materials més adients per a cada treball.

Els alumnes podran fer treballs amb fusta, cistelleria, pintura sobre vidre, estampació, mosaic, cartó pedra, paper maixé i pastes polimèriques, entre d’altres. El mestre s’adapta a les necessitats i al nivell de cadascú, potenciant sempre un bon ambient de classe.

Horaris
Dilluns i dimecres – 10.00 h a 13.00 h (professora Irene Gilabert)
Divendres – 18.00 h a 20.00 h (professor Gerard Beneyt)

Preus
50 € Matrícula anual
106 € al mes (1 torn setmanal de 2 hores, només els divendres )
138 € al mes (1 torn setmanal de 3 hores)

*La opció de dues hores només es fa els divendres

Material inclòs, excepte fustes més grans de 50 cm x 50 cm.