Creació i nous llenguatges plàstics

La finalitat d’aquest curs és l’aprenentatge de coneixements de nous llenguatges plàstics per tal que els alumnes obtinguin els recursos necessaris per desenvolupar-se en la creació artística.
Aprofundirem en nous recursos i materials, introduirem conceptes bàsics de composició en el llenguatge pictòric: línia, pes, taca, tintes planes…
Treballarem amb diferents procediments pictòrics: en sec, grassos i aquosos, i les tècniques corresponents.
En aquest taller, els alumnes realitzen la seva obra de forma autònoma. D’aquesta manera, el mestre s’adapta al ritme i necessitats de cadascú, i orientarà l’alumne/a per aprofundir en el concepte i les diferents tècniques i materials.

Horaris
Dilluns : 9.15 h – 13.15 h (Prof. Imma Alonso)

Preus
50 € Matrícula anual
161 € al mes (1 torn setmanal de 4 hores)
El preu no inclou el material.

contacta aquí