Casal de setembre

Del 2 al 6 de setembre fem casals d’estiu per a infants nascuts a partir del 2013.
Aprofitant aquests dies de vacances, oferim als infants gran varietat de tallers perquè puguin gaudir d’una estona lúdica, creativa i d’aprenentatge artístic.
Segons les edats es poden escollir gran varietat de tallers.
Els i les alumnes que actualment estan venint al Traç podran fer la inscripció per a aquests tallers durant el mes d’abril. Els qui no hagin sigut alumnes del Traç durant el 2019, el 10 d’abril a partir de les 9 h del matí podran agafar número a través de la nostra web per obtenir horari de matriculació.
Cada persona podrà fer un màxim de quatre inscripcions. No es faran inscripcions per telèfon ni mail.
Els preus tindran un 10% de descompte a partir del tercer germà. Tots els cursos s’han de pagar al moment de fer la inscripció. En cap cas es començarà un curs sense haver fet efectiva la totalitat de l’import corresponent. En cas de no poder assistir al curs, es retornarà la meitat de l’import si s’avisa amb 15 dies d’antelació.
Cal portar esmorzar.

Tallers per a infants nascuts del 2013 al 2014
Laboratori d’Art – Creativitat, joc i moviment

Tallers per a infants nascuts del 2009 al 2012
Es poden combinar dos dels següents tallers:
Creació plàstica – Dibuix i pintura – Ceràmica – Escultura – Fimo

Tallers per a infants nascuts abans del 2009
Opció 1 – Es poden combinar dos dels següents tallers:
Creació plàstica – Dibuix i pintura – Ceràmica – Escultura – Fimo
Opció 2 – Un sol taller de 4 hores:
Creació plàstica (4h) o Dibuix i pintura (4h)

Horari
9.00 h – 13.00 h (4 hores de taller)

Preu per setmana
176 €
Material inclòs