capselera

ESCULTURA

 

Estudi teòric i pràctic de les formes volumètriques a través de projectes escultòrics. S’emprarà la forma tridimensional com a mitjà d’expressió artística i desenvolupament creatiu.

 

OBJETIUS:

- Actitud davant la realitat com a forma de coneixement i expressió.

- Observació crítica i constructiva de formes tridimensionals.

- Estudiar i analitzar el llenguatge formal (tècnica) que permetrà la representació en volum.

- El projecte escultòric, dibuix i maquetes, com a punt de partida de la creació.

- Conèixer tècniques, materials i eines de l’escultura.

- Creació d’escultures amb diferents materials.

- Fomentar la creativitat i desenvolupar l’experiència tridimensional.

- Anàlisi crítica del propi treball.

 

CONTINGUT:

- Estudi dels models dels quals obtenim la idea i les relacions espaials.

- Definició del volum per línies, plans i volums.

- Tècniques de construcció.

- Anàlisi de formes geomètriques.

- Anàlisi de formes orgàniques.

- Anàlisi de la figura humana.

- Pàtines.

- Estudi del procés creatiu a través de l’obra d’escultors.

 

 

Prof. Roger Sanguino

Dimarts de 14:00h a 17:00h

Dimecres de 10:00h a 13:00h 

 

PREU MENSUAL*

102€ (1 torn setmanal de 3 hores)

 

*El preu d'aquest curs no inclou material.