capselera

plà pedagògic

Taller d'escultura

A partir de 10 anys

Aquest taller està destinat a introduir els nens i nenes en un ambient de creativitat escultòrica.

 Objectius:

  • Prendre consciència de l’espai 
  •  Introduir alguns conceptes bàsics de composició en el llenguatge escultòric: línia, plans i volum
  • Familiaritzar-se i aprendre a manipular diferents eines i materials
  • Profunditzar i comprendre reflexivament el comportament de les formes en l’espai tridimensional
  • Aprendre els diferents mètodes escultòrics: additiu (modelat) i constructiu (construcció)
  • Crear un bon ambient de treball
  • Valorar la pròpia capacitat de creació tenint en compte l’esforç realitzat durant el procés i els resultats obtinguts
  • Estimular la imaginació i la creativitat
  • Donar a conèixer algun escultor contemporani
  • Fomentar l’ordre i la neteja

Per tal d’assolir els objectius plantejats s’utilitza un mètode que combina la realització d’exercicis pràctics amb breus explicacions teòriques. Així, al llarg del curs els/les alumnes fan una sèrie d’exercicis escultòrics que permeten el desenvolupament de les seves habilitats, a l’hora que se’ls hi introdueixen elements teòrics.

 

Recent News