capselera

Curs de serigrafia

La serigrafia és una tècnica d’impressió planogràfica que permet reproduir imatges sobre qualsevol suport (paper, fusta, tela, metall, vidre, etc). La tècnica consisteix en fer passar la tinta a sobre del suport, filtrant-la a través d’una matriu (malla tensada en un marc), en la qual bloquegem el pas de tinta a les àrees on no hi haurà imatge i deixem obertes les zones per on passarà la tinta. Una vegada que el primer model s’ha aconseguit, la impressió pot ser repetida centenars de vegades sense perdre definició. La senzillesa i immediatesa d’aquesta tècnica donen suport a l’experimentació de l’alumne durant el procés creatiu, permetent-li crear i investigar la seva obra des d’un punt de vista diferent.

 

Objectius:
En aquest monogràfic aprendrem les tècniques serigràfiques de dibuix directe i de dibuix indirecte. Planificarem la imatge i la confeccionarem en la pantalla serigràfica. Posteriorment aprendrem a estampar-la manualment sobre paper i a realitzar-ne un registre per tal de afegir-hi les diverses tintes o colors a la imatge final. La senzillesa e immediatesa d’aquesta tècnica donen suport a l’experimentació de l’alumne durant el procés creatiu, permetent-li crear i investigar la seva obra des d’un punt de vista diferent.
 
Metodologia:
En la serigrafia de dibuix directe treballarem dues tècniques: la de “retall” i la del “positiu”. Amb aquestes dues tècniques, crearem una imatge a dues o tres tintes. En la serigrafia de dibuix indirecte, seguirem el procès de preparació del fotolit (manual i informàtic), emulsionat fotosensible de la matriu serigràfica, copiat o insolat,  revelat, impressió sobre superfícies planes (paper, tèxtil, fusta).  
                                                         
Docent: Nuria Guerra.                                                                  
Nombre d’hores: 3 hores setmanals durant un trimestre (36hores).
Horari: dijous de 17.15h a 20.15h                                                  
Nivell del curs: qualsevol nivel.                                                                                  
Nombre màxim d’alumnes: 6                                                                              
Preu:120€ al mes (360€ tot el trimestre).