capselera

REALISME PICTÒRIC

REALISME PICTÒRIC

Aquest curs suposa una iniciació i posterior aprofundiment als principals processos i tècniques pictòriques al voltant del realisme, especialment de l’acrílic i l’oli aplicats al terreny figuratiu. L'objectiu principal és que l’alumne adquireixi o millori la capacitat d’aprendre a mirar i de descriure la realitat visible amb la pintura, a la vegada que s'expressi de manera personal. Es proposen unes pautes per a dur a terme un procés artístic ordenat i harmònic, del dibuix a la pintura, de l'apunt a la pintura, del natural a la pintura al taller, tenint en compte també els factors de contingut i format.

 

Prof. Àlex Prunés
Dilluns 10.00 a 13.00h.
 
PREU MENSUAL*
125€ (1 torn setmanal de 3 hores)
 
 *El preu d'aquest curs no inclou el material. Cada alumne/a haurà de portar-lo o bé adquirir-lo al centre. 

 

 

 

Notícies recents