Gravat

TALLER DE GRAVAT
La finalitat d’aquest taller és l’aprenentatge de coneixements i tècniques d´impressió, per tal que els alumnes obtinguin els recursos necessaris per desenvolupar-se en un ambient de creativitat personal.
 
OBJECTIUS
•Analitzar i comprendre el concepte del acte creatiu dins el món artístic.
•Introduir alguns conceptes bàsics de composició en el llenguatge gràfic.
•Familiaritzar-se i aprendre a manipular diferents eines i materials
•Profunditzar i comprendre la combinació de tècniques i materials diferents per a la obtenció d´una estampa.
•Aprendre les diferents tècniques del gravat: Xilografia, linòleun, calcografia, monotípies, planxes additives, estampació monocromàtica, estampació amb color...
•Investigació de nous recursos i materials.
•Valorar la pròpia capacitat de creació tenint en compte l’esforç realitzat durant el procés i els resultats obtinguts.
•Treballar el procés creatiu i desenvolupar la capacitat crítica.
•Crear un bon ambient de treball. En aquest taller, els alumnes son autònoms per a realitzar la seva obra. D’aquesta manera, el mestre s’adapta al ritme i necessitats de cadascú, orientant a l’alumne/a a profunditzar en el concepte, les diferents tècniques i matrius.
 
Prof. Cristina Pérez i Alay
Dilluns de 14:30h a 17:30h.
Dimecres de 9:15h a 13:15h
 
PREU MENSUAL
125€ (1 torn setmanal de 3h.)
143€ (1 torn setmanal de 4h.) 
 
El preu d'aquest curs no inclou material. Cada alumne/a haurà de portar-lo o bé adquirir-lo al centre.
Taller d'estampació, gravat, litografía... Taller d'estampació, gravat, litografía... Taller d'estampació, gravat, litografía... Taller d'estampació, gravat, litografía... Taller d'estampació, gravat, litografía...

Notícies recents